"Umenie a láska pôsobia ako slnko – prebúdzajú energiu."

M. Gorkij